Varausehdot

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut vuokrahinnan kokonaisuudessaan.

VARAUS JA MAKSUEHDOT

Asiakkaalle lähetetään lasku, jossa on ajo-ohjeet avainten saantipaikkaan tai lomakohteeseen sekä tilisiirtolomakkeet vuokran maksua varten. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut vuokrahinnan kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti, fax), 21 vrk ennen vuokrausajankohtaa. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko vuokrauksen hinta.

VUOKRAAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), vuokraaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

OLESKELU MÖKILLÄ

Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle tai huoltajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Jos asiakas ei palauta mökin avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. 

Levin Alppitori A4 mökki on asiakkaan käytettävissä viikko- viikonloppu ja vuorokausivarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 11.00. Luiron Lumo mökki on asiakkaan käytettävissä viikko- viikonloppu ja vuorokausivarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 15.00. Mökin luovutuskellonajasta on maininta laskussa tai kohdekuvauksessa.

Mökin vuokraan sisältyy jo mökissä olevat kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet sekä polttoaine lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan. 

Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Mökin omistajalla tai huoltajalla on oikeus periä 90 € suuruinen siivouspanttimaksu. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja mökin omistaja/huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla tai huoltajalla oikeus periä vähintään 90 € suuruinen siivousmaksu vähennettynä mahdollisella panttimaksulla.

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä vuodepaikkamääränä, tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä ja lemmikkieläimiä saa vain tuoda kohteisiin, joissa se on sallittu. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

Vuokraaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne), joka ei ole johtunut vuokraajasta, ja jonka seurauksia vuokraaja ei kohtuudella voinut estää. Vuokraaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen. Tämä tulee normaalisti tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja vuokraaja eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.